Leercommunities

Online Leercommunities hebben de toekomst!

We leven in een kennismaatschappij waarin we, onder andere door de komst van ICT, internet, 24/7 maatschappij en mondialisering, te maken hebben met kennis die snel verandert en snel zijn waarde verliest.

Halfwaardetijd van kennis
Hoogleraar organisatiekunde en bestuurskundige Weggeman spreekt over de ‘halfwaardetijd’ van kennis. De ‘halfwaardetijd’ (van bijvoorbeeld de kennis van een ingenieur) van de kennis die 20 jaar geleden was opgedaan bij het behalen van een diploma was 10 jaar later, door hernieuwde inzichten en technieken, nog maar voor 50% relevant. Tegenwoordig kan men stellen dat al na 5 jaar de relevantie van de kennis met 50% is afgenomen.
De werkgroep Concurrentiekracht van het Innovatieplatform heeft een agenda opgesteld om Nederland in 2020 weer tot de top 5 van de meest duurzame kenniseconomieën ter wereld te laten behoren. Om dit doel te behalen is het onder andere van belang om kennis te creëren, te delen, te verspreiden en up to date te houden.
Leren

 

Waarom online leercommunitie?

In dit artikel wordt de volgende definitie van een online leercommunitie gehanteerd: “Online leercommunities zijn virtuele plaatsen waar personen met overeenstemmende kenmerken bij elkaar komen. Met als uitgangspunt om elkaar direct of indirect vooruit te helpen in het bereiken van doelen, verwachtingen en uitvoeren van activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeën, waarmee bijgedragen wordt aan ontwikkeling” (frankwatching.com).
Er zijn sterke overeenkomsten met online communities (b.v. virtu-eel en personen met overeenstemmende kenmerken) het verschil zit in de meer expliciete aanzet tot leren en ontwikkelen (b.v. di-rect of indirect helpen doelen te bereiken, delen van informatie en ideeën waarmee bijgedragen wordt aan ontwikkeling). Voorbeelden hiervan zijn de Kahn Academy (http://www.khanacademy.org), LinkedIn (groepen) en de VLC Butterfly (http://www.cssbreda.nl/leaflet-butterfly). Een groot voordeel van een online leercommunitie is het feit dat deze, in tegenstelling tot een face to face leeromgeving, niet tijd en plaatsgebonden is. Mijn verwachting is dat online leercommunities meer toegankelijk worden door de huidige moderne mobiele golf.
Toch ervaar ik dat in werk -en onderwijs, situaties die gebruik maken van ICT sterk afhankelijk zijn van werkstations en de verbinding met internet en dat verloopt (nog) niet altijd vlekkeloos.

 

Tot slot
In dit artikel stel ik dat Nederland een kennismaatschappij heeft. Dat de halfwaardetijd van kennis in een rap tempo korter wordt en dat werken en leren een sociaal proces is. In deze situatie kunnen online leercommunities verbindingen tussen verschillende mensen en hun ideeën zeer goed faciliteren zodat er nieuwe kennis kan ontstaan. Daarnaast zie ik dat er 3 succesvoorwaarden zijn voor lerend werken met een online leercommunitie: ten eerste een duidelijke methode vanaf de start, ten tweede een online leercommunitie die deze methode naadloos ondersteunt en tot slot een beloningsbeleid voor de deelnemers.

Bronnen:
 Baeten, J.J.M. (2009) Virtual Action Learning. Citowoz Breda
 Baeten, J.J.M. (2009) E-learning in 3 golven. Opleiding & Ontwikkeling 04/09
 Bolhuis, S. (1995). Leren en veranderen bij volwassenen. Bussum: Coutinho.
 Jenkins, H, Clinton, K, Purushotma, R, Robison, A, Weigel, M, (2009). Con-fronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. The MacArthur Foundation, Chicago.
 Simons, P.R.J. (2000). Lerend werken: tautologie of uitdaging? Opleiding en Ontwikkeling 13(6), 7-11.
 Weggemans, M. P. (2007) Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Schiedam: Scriptum.
 Werkgroep Concurrentiekracht (2010). Nederland 2020: terug in de top 5. Innovatieplatform

Auteur: M.Bouwman MSc, Community Software Services b.v. Breda

Community4businessLeercommunities

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × 3 =